Tìm hiểu quy định nhập khẩu máy xúc cũ

Tìm hiểu quy định nhập khẩu máy xúc cũ

Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì các loại máy xúc thuộc nhóm hàng trên có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%.

Đối với mỗi công ty có nhu cầu nhập khẩu một chiếc máy xúc lật cũ ( đã qua sử dụng ) với mục đích để phục vụ sản xuất trong nhà máy ( là tài sản cố định ). Cùng chúng tôi tìm hiểu các quy định để được nhập khẩu máy xúc lật đã qua sử dụng như thế nào theo bài viết của bộ phận tư vấn của Ban biên tập Hải quan Việt Nam như sau:

Về thủ tục nhập khẩu:
Đối với thủ tục nhập khẩu truyển thống, đề nghị bạn đọc tham khảo Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và đối với thủ tục hải quan điện tử, đề nghị bạn đọc tham khảo Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Ngoài ra, đề nghị ban đọc tham khảo Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT để thực hiện.
Hiện tại không có quy định về cửa khẩu nhập khẩu các loại xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng. Chỉ có quy định về cửa khẩu nhập khẩu cho ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Về thuế:
Trường hợp mặt hàng nhập khẩu của bạn đọc là hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế theo khoản 7 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì được miễn thuế nhập khẩu. Các trường hợp khác, bạn đọc phải nôp thuế nhập khẩu. Tương tự, bạn đọc có thể tham khảo khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính để xem mặt hàng nhập khẩu của bạn đọc có được miễn thuế GTGT hay không. Vì bạn đọc không nêu rõ sử dụng mặt hàng nhập khẩu trên vào mục đích gì nên chúng tôi không có cơ sở để trả lời cụ thể.
Trường hợp phải nộp thuế: Để biết được thuế suất thuế nhập khẩu của một mặt hàng, trước hết bạn đọc phải xác định được mã HS của mặt hàng đó. Để xác định mã HS chi tiết theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa, bạn đọc phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Với mặt hàng “máy xúc lật”, bạn đọc có thể tham khảo các mặt hàng thuộc nhóm 84.29 “Máy ủi đất lưỡi thẳng, máy ủi đất lưỡi nghiêng, máy san đất, máy cạp đất, máy xúc, máy đào đất, máy chuyển đất bằng gàu tự xúc, máy đầm và xe lu lăn đường, loại tự hành” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Về thuế GTGT: Theo Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì mặt hàng thuộc nhóm hàng trên có thuế suất thuế GTGT là 10%.
Bạn có thể tìm nội dung các văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc được biết./.
Trân trọng!

Theo mayxucnhapkhau.vn