thông tin máy xúc đào Doosan

Thông tin cần biết máy xúc đào Doosan

Thông tin cần biết máy xúc đào Doosan

Những cải tiến của máy cho phép bảo dưỡng dễ dàng, kéo dài thời gian sử dụng và giảm suất tiêu hao nhiên liệu. Vì thế làm giảm chi phí vận hành. Các mẫu máy mới của Doosan gồm có: