thao tác để xúc đá

Chia sẻ kinh nghiệm khi thao tác để xúc đá

Chia sẻ kinh nghiệm khi thao tác để xúc đá

1) Khi gầu xúc bập xuống, không cử động được, không được thao tác một cách vô lý nữa.(Ví dụ:Khi gầu xúc bập xuống/ gặp đá to, không cử động được). 2) Khi xúc đất, cát, đổ vào to axe,