Terex ExcavatorTerex Corp

Terex vừa mới giới thiệu 4 mẫu máy xúc mới

Terex vừa mới giới thiệu 4 mẫu máy xúc mới

Riêng mẫu máy xúc Terex TC35 và máy xúc Terex TC 35 R2 còn được cải tiến cả bình chứa nhiên liệu diesel lớn hơn cho phép máy hoạt động liên tục nhiều giờ. Ngày 3/3/2016, Terex ExcavatorTerex Corp, một