máy xúc đào case

Tìm hiểu máy xúc đào CASE và CATEPILLAR

Tìm hiểu máy xúc đào CASE và CATEPILLAR

Khi làm việc ở chế độ tiêu chuẩn động cơ có thể tiết kiệm tới 8% nhiên liệu so với chế độ công suất tối đa. Do áp suất hệ thống thuỷ lực tăng lên nên lực đào và lực