máy xây dựng

Nên thường xuyên bảo dưỡng và kiểm tra máy xúc

Nên thường xuyên bảo dưỡng và kiểm tra máy xúc

Phủi đất đá, làm vệ sinh các bộ phận của máy xúc. Đặc biệt là bánh xích, các bộ phận cấp dầu, ốc vít v.v……có bị lỏng, bị rơi, bị méo không. Khi không hoạt động:phải hạ gầu, hạ lưỡi