kiến thức máy xúc

Lưu ý khi chạy thử máy xúc

Lưu ý khi chạy thử máy xúc

Kiểm tra tất cả các giắc nối hệ thông điện, công suất cung cấp của máy phát điện, tình trạng làm việc của độ sáng rọi và tín hiệu lái. Khi mua một máy xúc mới hay cũ về ngoài