hộp đen

Thông tin cần biết hộp đen máy xúc

Thông tin cần biết hộp đen máy xúc

Bạn có thể tìm hiểu trên mạng có rất nhiều tài liệu nói về các linh kiện điện tử . cách kiểm tra xem các linh kiện đó còn sống hay chết, cách đọc chỉ số giá chị của chúng.

Tư vấn cách sửa hộp đen máy xúc

Tư vấn cách sửa hộp đen máy xúc

Bạn cũng phải biết sử dụng mỏ hàn ,khò để có thể lấy nhựng linh kiện trên bo mạch máy xúc bị chết hay cháy ra khỏi bo mạch đó là những kiến thức mà các bạn cần phải nắm