công trình cũ

Có cần phải xin phép khi phá dỡ công trình cũ?

Có cần phải xin phép khi phá dỡ công trình cũ?

Sau khi báo chí đăng tải các bài đặt vấn đề bất hợp lý trong chỉ thị 09, UBND TP cũng vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng phải xem xét và sửa đổi nếu nội dung chỉ

Kiến thức phá dỡ công trình

Kiến thức phá dỡ công trình

Mọi phương án thi công phá dỡ cần được tính toán kỹ lưỡng và cần linh động thiết bị thi công. Mỗi thiết bị đều có những ưu nhược điểm riêng và nhà thầu phá dỡ cần nắm rõ được