áp lực

Nguyên nhân thủy lực máy xúc không hiệu quả

Nguyên nhân thủy lực máy xúc không hiệu quả

1) Lượng dầu không đủ:hút không khí vào. Phát sinh tiếng ồn, cháy máy. 2) Kích áp lực(thủy lực) có sự cố, các điểm nối không tốt. 3) Van điều khiển, van điều khiển thủy lự có sự cố. 4)