Nguyên nhân thủy lực máy xúc không hiệu quả

Nguyên nhân thủy lực máy xúc không hiệu quả

1) Lượng dầu không đủ:hút không khí vào. Phát sinh tiếng ồn, cháy máy.
2) Kích áp lực(thủy lực) có sự cố, các điểm nối không tốt.
3) Van điều khiển, van điều khiển thủy lự có sự cố.
4) Mô tơ, bơm thủy lực có sự cố.
5) Các ống thủy lực, khớp nối bị dò đầu.
6) Bộ lọc bị tắc, độ chân không:cao.
7) Cho dầu không đầy đủ.
8) Không khí bị hút vào máy→độ chân không “0”.